openbare school voor speciaal basisonderwijs

OUDERS

Op deze pagina vindt u informatie over schooltijden, vakanties, vrije dagen en de invulling van ons continurooster.

Schooltijden

Het Pluspunt is een school voor speciaal basisonderwijs met een regiofunctie. De kinderen komen vanuit alle dorpen in de Hoeksche Waard en dorpen en steden daarbuiten. Daarom werken wij met een continurooster en gelijke schooltijden voor alle leerjaren.

Onze schooltijden zijn:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 15.00 uur
  • woensdag van 08.45 uur tot 12.30 uur

De deur van de school gaat om 08.30 uur open. Dan kunnen de kinderen naar binnen en gaan direct naar hun klas. Om 08.45 uur starten de lessen.

Tussen de middag eten de kinderen met hun meester of juf in de klas. Voor of na het eten gaan zij een half uur naar buiten. Dan heeft hun eigen meester of juf pauze en wordt er op het plein toezicht gehouden door onze ambulante collega’s, zoals de IB-ers, leraarondersteuners of directeur.

 

Vakantierooster

HerfstvakantieZaterdag 16-10-2021 t/m zondag 24-10-2021
KerstvakantieZaterdag 25-12-2021 t/m zondag 09-01-2022
VoorjaarsvakantieZaterdag 26-02-2022 t/m zondag 06-03-2022
Goede Vrijdag/PasenVrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022
MeivakantieZaterdag 23-04-2022 t/m zondag 08-05-2022
HemelvaartDonderdag 26-05-2022 t/m zondag 29-05-2022
PinksterenMaandag 06-06-2022
ZomervakantieZaterdag 09-07-2022 t/m zondag 21-08-2022
  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW;
  • De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

Klik voor het vakantierooster 2022-2023 op deze link. Studiedagen voor volgend schooljaar worden binnenkort gepubliceerd.

Studiedagen en vrije middagen

In schooljaar 2021-2022 hebben wij de volgende studiedagen en vrije middagen ingeroosterd en zijn alle kinderen vrij:

  • maandag 25 oktober 2021
  • vrijdagmiddag 3 december 2021
  • vrijdag 24 december 2021
  • dinsdag 19 april 2022
  • vrijdag 24 juni 2022