openbare school voor speciaal basisonderwijs

Groepen & ondersteuning

Op onze school hebben we drie units: Regenboog, Kameleon en Da Vinci.

De Regenboogunit is voor kinderen met een meer dan gemiddelde behoefte aan een veilige, voorspelbare, prikkelarme omgeving; zgn. prikkelmijders.
De Kameleonunit is voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.
De Da Vinci unit biedt voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs.
Afhankelijk van de hulp-/onderwijsvraag wordt een kind in één van de drie bovenstaande units geplaatst. Een enkele keer volgt een leerling een deel van het programma van een andere unit.

Kameleon Unit

Is uw kind een talent, maar is de school of de wereld te ingewikkeld? Wil uw kind wel met de schoolvakken meedoen, maar komt het er niet uit? Heeft uw kind de behoefte aan: een duidelijke structuur; een rustige en veilige leeromgeving; gespecialiseerde hulp bij rekenen, taal en/of lezen; werken in eigen tempo en extra instructie? Dan is de Kameleonunit waarschijnlijk de beste plaats voor uw kind.

Da Vinci unit

Is uw kind een talent en heeft het een ontwikkelingsvoorsprong? Kan uw kind niet tegen het “stapje voor stapje” onderwijs en verveelt het zich op de basisschool? Heeft uw kind de behoefte aan: ruimte om zich vrij te ontwikkelen en vertrouwen; een topdown benadering en andere vakken dan het lesaanbod in het regulier basisonderwijs; verrijking en verdieping; een interessant onderwijsaanbod? Dan zit uw kind waarschijnlijk goed op zijn plaats in de Da Vinci Unit.

Regenboog Unit

Is uw kind een talent maar merkt het veranderingen snel op en zorgt dat voor onrust bij uw kind? Onderzoekt uw kind de wereld heel grondig? Is uw kind goed in planmatig en stapsgewijs werken? Heeft uw kind de behoefte aan: duidelijkheid in wat, waar, wanneer, met wie en wat daarna plaatsvindt; heldere afspraken rust en overzichtelijkheid; veel aandacht voor het omgaan met emoties en anderen? Dan is uw kind waarschijnlijk op zijn plaats in de Regenboogunit.

Ondersteuningsteam

Samen met de groepsleerkrachten zorgt het ondersteuningsteam ervoor dat uw kind de beste begeleiding en ondersteuning krijgt en dat dit goed gevolgd wordt.